Arama Motoru Pazarlaması veya İngilizce adıyla Search Engine Marketing (SEM) sunduğunuz hizmeti, ürünü en kolay ve hızlı şekilde son kullanıcıya veya müşteriye ulaştırma yöntemi olarak açıklanabilir. Bildiğiniz üzere internet dünyasında kullanılan belli başlı arama motorları mevcuttur. Bunlardan bazıları; Google, Yandex ve Yahoo. Ancak Google dünya üzerinde en yaygın olarak kullanılan arama motorudur. Bu sebeple günümüzde arama motoru pazarlaması yapan markaların veya firmaların hemen hemen hepsi Google üzerinden çalışmalarını sürdürüyor.

Peki Google bu hizmeti nasıl sağlıyor?

Google Adwords ile markalar kendi reklamlarını yapabiliyor, bu sayede marka bilinirliğini artırabiliyor ve müşteriye daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. İnternet Çağı diye adlandırabileceğimiz bu dönemde geleneksel reklamcılığın yerine bir Arama Motoru Pazarlaması olarak karşımıza çıkan Google Adwords daha etkin bir şekilde markalara hizmet ediyor. …
About

Barış Dayak Seo

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store