Restaurant Web Tasarım

Eskişehir’in Meşhur Lezzetleri Bool Köfte Restorant; açılışından bugüne kadar Eskişehirli’lere en uygun fiyatlarla en kaliteli lezzetleri sunabilme amacı ile hizmet vermektedir. Kendine has lezzetlerle farklılığı ve kaliteyi müşterilerine sunmaktadır.

Firma Adı: Bool Köfte Restaurant

Proje Sektörü: Cafe, Restaurant

Proje Durumu: Tamamlandı

Proje Özellikleri ve Sunulan Hizmetler: WordPress Altyapılı Özel Web Tasarım, Seo, Google Reklam, Sosyal Medya

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store